Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Kart Kredytowych
Komórka:Zespół Zarządzania Portfelem
Nr ref.:CEN/123/09/2013
Termin zgłoszeń:19 września 2013

Główne zadania:

 • monitorowanie pozycji konkurencyjnej w zakresie zarządzania portfelem kart kredytowych, 
  w tym działań aktywacyjnych i retencyjnych,
 • cykliczne dostarczanie raportów monitorujących realizację planów sprzedaży produktów, planu finansowego, bieżących udziałów rynkowych oraz analizę odchyleń,
 • sporządzanie raportów dotyczących bieżących wyników finansowych portfela,
 • dokonywanie analiz opłacalności nowych produktów oraz produktów już oferowanych,
  z uwzględnieniem sprzedaży przez różne kanały dystrybucji,
 • udział w zarządzaniu portfelem kart będących w zakresie działania Departamentu, w tym
  w zakresie jakości portfela i retencji klientów oraz podejmowanie działań aktywizujących,
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali  w zakresie wpływu polityki cenowej na wynik finansowy biznesu i rekomendowanie kierunków zmian,
 • współudział w opracowaniu propozycji projektu planu finansowego oraz planu sprzedaży
  w zakresie działania Departamentu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość,
 • minimum trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętności zarządzania projektami, doświadczenia w implementacji projektów angażujących wiele jednostek,
 • wiedzy dotyczącej zasad działania kart płatniczych w systemach typu Visa czy MasterCard łącznie ze specyfiką regulacyjną charakterystyczną dla rynku polskiego,
 • biegłej  znajomości pakietu MS Office,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • kreatywności, samodzielności, konsekwencji w działaniu, nastawienia na cel i rezultat, umiejętności pracy pod presją czasu, zdolności do nawiązywania i podtrzymywania relacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.