Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Sprzedaży Detalicznej,
Komórka:Biuro Analiz i Wsparcia ROD
Nr ref.:CEN-DSD-1331
Termin zgłoszeń:10 września 2013

Główne zadania:

 • utrzymywanie trwałych relacji z Regionami Bankowości Detalicznej,
 • identyfikowanie, we współpracy z ROD, problemów w zakresie realizacji zadań określonych dla regionów detalicznych i podejmowanie działań zaradczych,
 • inicjowanie wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania ROD,
 • monitorowanie procedowania zgłaszanych przez ROD problemów i eskalowanie zagrożeń w tym zakresie,
 • inicjowanie i koordynację niezbędnych zmian w procedurach/procesach w wyniku zidentyfikowanych problemów,
 • inicjowanie i koordynację działań wspierających realizację zadań w regionach i oddziałach,
 • wspieranie Dyrektora Biura w zakresie realizacji zadań związanych z reprezentowaniem interesów ROD na poziomie Centrali,
 • przygotowywanie wizualizacji wyników, raportów oraz analiz.

 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego, preferowane kierunki: finanse i bankowość,
 • umiejętności dokonywania krytycznej analizy i wyciągania wniosków i rekomendowania rozwiązań,
 • znajomości oferty produktowej Banku z obszaru rynku detalicznego,
 • umiejętności poprawnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie (doświadczenie w przygotowywaniu korespondencji formalnej),
 • znajomości pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu dobrych relacji; dużej dynamiki działania i bardzo dobrej organizacji pracy; pomysłowości, własnej inicjatywy; umiejętności dobrej współpracy w zespole – nastawienie na realizację celów zespołowych,
 • prawa jazdy kat. B.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.