Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Infrastruktury Informatycznej
Komórka:
Nr ref.: CEN/125/07/2016
Termin zgłoszeń: 22 grudnia 2016

Główne zadania:

  • bieżący nadzór nad spełnieniem warunków technicznych do działania sprzętu komputerowego w serwerowniach Ośrodka Podstawowego i Zapasowego
  • utrzymywanie porządku i czystości w serwerowniach Ośrodka Podstawowego i Zapasowego,
  • współpraca z zewnętrznym serwisem przy usuwaniu awarii sprzętowych
  • współpraca z pozostałymi Zespołami oraz zewnętrznymi serwisami sprzętowymi przy instalowaniu sprzętu komputerowego w serwerowniach Ośrodka Podstawowego i Zapasowego
  • wykonywanie zmian w połączeniach logicznych pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w serwerowniach Ośrodka Podstawowego i Zapasowego
  • prowadzenie dokumentacji ustawienia urządzeń i połączeń infrastruktury informatycznej Ośrodka Podstawowego i Zapasowego
  • nadzorowanie prac prowadzonych przez zewnętrzne firmy w serwerowniach Ośrodka Podstawowego i Zapasowego
  • proaktywne działanie w celu zapobiegania powstawianiu awarii sprzętowych w Ośrodku Podstawowym i Zapasowym
  • udział w tworzeniu aktualizacji planów awaryjnych i planów ciągłości działania
  • planowanie i nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju oraz zmian infrastruktury informatycznej, w tym przebudowy sieci energetycznych i instalacji chłodu w ośrodkach
  • udział w pracach komisji przetargowych w zakresie infrastruktury technicznej banku
  • wspieranie kierownika zespołu w realizacji bieżących zadań związanych z serwerowniami ośrodka podstawowego i zapasowego

Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego
  • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • dobrej znajomości zagadnień energetycznych, w tym posiadanie uprawnień SEP min do 1kV
  • znajomości zagadnień z zakresu stosowanych rozwiązań zasilania energetycznego serwerowni oraz znajomość zagadnień z zakresu klimatyzacji precyzyjnej
  • podstawowej znajomości zagadnień technicznych związanych z sieciami LAN i SAN
  • gotowości do przyjęcia odpowiedzialności za powierzony zakres zadań oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji technicznych w sytuacjach awaryjnych
  • gotowości do podejmowania czynności w sytuacjach awaryjnych
  • dyspozycyjności - praca zmianowa i sporadycznie w nocy
  • czynnego prawo jazdy potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do prowadzenia pojazdu służbowego kategorii B
  • stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zadań na tym stanowisku potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy na wysokości do 3 m

Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.