Miejsce pracy: Gdynia
Jednostka: Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
Komórka: Sekcja Egzekucji Wierzytelności Hipotecznych
Nr ref.: GDD/123/08/2016
Termin zgłoszeń: 30 października 2016

Główne zadania:

 • realizowanie zadań windykacyjnych obejmujących wierzytelności bankowe segmentu hipotecznego, a także częściowo spraw segmentu MSP i detalicznego (w szczególności obejmujących wierzytelności wydzielone zabezpieczone, wysokie salda, inne finansowe- pozabankowe) poprzez: inicjowanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego (wszczęcie, zawieszenie, umorzenie postępowania; współpraca i monitorowanie działań windykacyjnych realizowanych przez organy egzekucyjne, w tym składanie skarg na czynności organów), a także podejmowanie i udział w postępowaniu sądowym o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, w tym EPU, zwykłe), wieczystoksięgowym, upadłościowym, naprawczym oraz restrukturyzacyjnym, o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego  
 • negocjowanie warunków spłaty dobrowolnej zadłużenia
 • współpraca z organami zewnętrznymi, klientami w zakresie sprzedaży zabezpieczeń spłaty kredytu
 • współpraca i kontakt z Oddziałami i innymi jednostkami Banku
 • realizacja i weryfikowanie zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności trudnych
 • rejestrowanie podejmowanych działań, czynności w systemach informatycznych Banku
 • analiza dokumentacji kredytowej wierzytelności i zabezpieczeń wierzytelności
 • zarzadzanie wytworzoną dokumentacją w prowadzonych sprawach
 • wykonywanie i zlecanie innym pracownikom czynności księgowych i rejestracyjnych w systemach informatycznych i rozliczeniowych Banku

Oczekujemy:

 • wykształcenia: wyższego – specjalista, minimum średniego – młodszy specjalista
 • dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego (materialnego i procesowego), prawa bankowego, upadłościowego i naprawczego
 • dobrej znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
 • dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności analitycznego myślenia, odporności na stres oraz sumienności i dokładności, komunikatywności
 • doświadczenie i wiedza w zakresie windykacji oraz egzekucji, outsourcingu i sprzedaży wierzytelności będą dodatkowym atutem
 • znajomość języka angielskiego – mile widziana

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.