Miejsce pracy:Kościerzyn, Bytów, Słupsk, Elbląg, Iława, Kwidzyń, Tczew (obszar działania biura)
Jednostka:Centrum Administracji
Komórka:Zespół Nieruchomości i Kontraktów w Gdańsku
Nr ref.:GDD/149/12/2013
Termin zgłoszeń:16 lutego 2014

Główne zadania:

 • Zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Biura Administracji.
 • Organizowanie i uczestnictwo w kontrolach stanu technicznego nieruchomości.
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom, usuwanie skutków awarii oraz kompletowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
 • Uruchamianie, organizowanie i monitorowanie bieżących napraw i konserwacji.
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości i dokumentacji technicznej obiektu.
 • Zapewnienie dostawy mediów do nieruchomości oraz odbioru odpadów.
 • Weryfikowanie naliczanych podatków i opłat w zakresie administrowanych nieruchomości, w tym wypełnianie deklaracji podatku od nieruchomości.
 • Wystawianie faktur VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami, kontrolowanie terminowości dokonywanych wpłat z tytułu wystawionych faktur.
 • Zapewnianie obsługi pokoi gościnnych oraz rozliczanie należności z tytułu ich użytkowania.
 • Uczestniczenie w działaniach mających na celu regulację stanu prawnego i przekształcania praw do nieruchomości.
 • Wystawianie dyspozycji księgowych związanych z  realizacją umów, zapłaty kaucji gwarancyjnych
  i ich zwrotu.
 • Uczestniczenie w prowadzonych inwentaryzacjach składników majątkowych oraz ich znakowanie, przemieszczanie, naprawa.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia minimum średniego, preferowane wyższe.
 • Przygotowania zawodowego i doświadczenia w zarządzaniu/ administrowaniu nieruchomościami.
 • Znajomości przepisów prawa w zakresie zarządzania/administrowania nieruchomościami.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu przy dużej różnorodnych realizowanych zadań.
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjności oraz gotowości do częstych podróży służbowych.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Dokładności, rzetelności, sumienności, dobrego kontaktu w pracy z klientami i pracownikami Banku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.