Miejsce pracy: Bielsko Biała
Jednostka: Oddział 4
Nr ref.: KAD/191/10/2016
Termin zgłoszeń: 21 grudnia 2016

Główne zadania:

 • planowanie, organizowanie pracy oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości realizacji zadań zespołu
 • realizacja wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży z zakresu działań zespołu, w tym przydzielanie imiennych planów sprzedażowych dla doradców oraz monitorowanie wykonanie planu
 • udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom, motywowania ich i promowania najlepszych doświadczeń oraz technik sprzedażowych
 • pozyskiwanie nowych klientów i partnerów zewnętrznych oraz utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami
 • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług i obsługę klienta zgodnie ze standardami
 • inicjowanie działań prowadzących do wzrostu sprzedaży produktów i usług bankowych
 • zarządzanie ryzykami występującymi w Zespole
 • sprzedaż produktów ubezpieczeniowych

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego wykształcenia
 • minimum 2-letniego doświadczenia pracy w sprzedaży produktów bankowych w obszarze klientów sektora podstawowego doświadczenia
 • znajomości zagadnień merytorycznych związanych z zakresem realizowanych przez komórkę zadań
 • umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, w tym organizacją pracy, motywowaniu, zarządzaniu sprzedażą
 • kreatywności i inicjatywy we wsparciu pracowników i realizowaniu działań sprzedażowych
 • dobrej organizacji pracy
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarogodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.