Miejsce pracy: Częstochowa
Jednostka: Oddział 4 w Częstochowie
Komórka: Zespół Obsługi Klienta
Nr ref.: KAD-200
Termin zgłoszeń: 24 września 2013

Główne zadania:

  • Planowanie, organizowanie pracy oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości realizacji zadań zespołu.
  • Realizację wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży z zakresu działań zespołu, w tym przydzielanie imiennych planów sprzedażowych dla doradców oraz monitorowanie wykonanie planu.
  • Udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom, motywowania ich i promowania najlepszych doświadczeń oraz technik sprzedażowych.
  • Pozyskiwanie nowych klientów i partnerów zewnętrznych oraz utrzymywanie dobrych relacji
    z dotychczasowymi klientami.
  • Dbanie o wysoką jakość świadczonych usług i obsługę klienta zgodnie ze standardami.
  • Inicjowanie działań prowadzących do wzrostu sprzedaży produktów i usług bankowych.
  • Zarządzanie ryzykami występującymi w Zespole.

 

Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego.
  • Minimum 2-letniego doświadczenia pracy w sprzedaży produktów bankowych w obszarze klientów sektora podstawowego.
  • Znajomości zagadnień merytorycznych związanych z zakresem realizowanych przez komórkę zadań.
  • Umiejętności  i doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, w tym organizacją pracy, motywowaniu, zarządzaniu sprzedażą.
  • Kreatywności i inicjatywy we wsparciu pracowników i realizowaniu działań sprzedażowych.
  • Dobrej organizacja pracy.

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.