Miejsce pracy:Kraków
Jednostka:Biuro Bankowości Prywatnej w Krakowie
Nr ref.:KRD/382/11/2015
Rodzaj umowy:na zastępstwo
Termin zgłoszeń:26 stycznia 2016

Główne zadania:

 • wspieranie realizacji zadań przez doradców, w szczególności: realizację dyspozycji klientów
  w odpowiednich aplikacjach i systemach, przygotowanie i weryfikacja wniosków cenowych, będących w kompetencjach CBP, przygotowywanie propozycji indywidualnych warunków cenowych oraz zindywidualizowanych zestawów produktów dla wybranych Klientów,
 • przygotowywanie umów i dokumentacji dla klientów,
 • ewidencjonowanie we właściwych aplikacjach realizowanych operacji oraz informacji dotyczących klientów i zawartych umów, w tym umów dotyczących produktów i usług podmiotów zewnętrznych współpracujących z Bankiem,
 • współpracę z właściwą specjalistyczną jednostką organizacyjną w zakresie analiz i oceny wniosków kredytowych pozyskanych przez Biuro,
 • przygotowywanie korespondencji do klientów,
 • gromadzenie informacji o klientach i realizowanych umowach przekazywanych przez Zespół przedaży w celu ich wykorzystywania do poszerzania współpracy z klientami,
 • prowadzenie dokumentacji klientów i rachunków oraz przekazywanie dokumentów do innych komórek i stanowisk Biura lub innych jednostek organizacyjnych Banku w zakresie wynikającym
  z przepisów wewnętrznych,
 • rejestrację we właściwych aplikacjach wybranych informacji o klientach i ich dyspozycjach
  w uzgodnieniu z Zespołem Sprzedaży,
 • dokonywanie rejestracji powiązania relacji z klientem w aplikacji O-ZSI i przyporządkowywanie rachunków klienta do oddziału,
 • dokonywanie analiz opłacalności współpracy z wybranymi klientami,
 • posprzedażową obsługę Klientów,
 • wyjaśnianie reklamacji złożonych przez klientów z zakresu realizowanych zadań
  i przygotowywanie korespondencji dot. prowadzonych spraw.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego.
 • znajomości zasad dokonywania analizy ekonomiczno-finansowej i oceny zdolności kredytowej.
 • bardzo dobrej znajomości aplikacji i systemów bankowych wykorzystywanych do realizacji dyspozycji klientów.
 • umiejętności  analizowania dokumentów i zarządzania informacjami.
 • sumienności, dokładności, skrupulatności.
 • znajomości obsługi pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.