Miejsce pracy: Przysucha
Jednostka: Oddział 1
Nr ref.: LOD/139/10/2016
Termin zgłoszeń: 31 października 2016

Główne zadania:

 • zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • nadzorowanie realizacji planów sprzedażowych
 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości obsługi klientów
 • analizowanie wyników sprzedaży w oddziale oraz planowanie i podejmowanie działań w celu zwiększenia efektywności sprzedaży
 • nadzorowanie oceny opłacalności współpracy z klientami w przypadkach stosowania indywidualnych warunków cenowych
 • podejmowanie decyzji kredytowych w ramach przyznanych kompetencji
 • zarządzanie kosztami związanymi z zakresem działalności oddziału
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • pozyskiwanie klientów oraz zapewnianie efektywnej sprzedaży oferowanych produktów
 • sprzedaż produktów ubezpieczeniowych
 • bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz dokonywanie jej oceny
 • wspieranie działań podległych pracowników oraz motywowanie ich do efektywnego działania

Oczekujemy:

 • minimum 3-letniego stażu pracy
 • wykształcenia wyższego
 • 2- letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników oraz sprzedażą produktów bankowych
 • znajomości procedur i kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz strategii i planów operacyjnych Banku w obszarze bankowości detalicznej
 • świadomości biznesowej i znajomości standardów jakości obsługi klienta
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarogodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.