Miejsce pracy:Lublin
Jednostka:Biuro Administracji
Komórka:Zespół Projektów i Remontów
Nr ref.:LUD-305
Termin zgłoszeń:15 września 2013

Główne zadania:

 • Planowanie, organizowanie, nadzór i kontrolę nad prawidłową i terminową realizacją zadań Sekcji.
 • Nadzór nad realizacją zadań przypisanych podległym pracownikom, w tym sprawdzanie
  i akceptowanie materiałów przygotowywanych przez podległych pracowników.
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w komórce oraz zapewnienie kontroli
  i poprawności wprowadzania danych do odpowiednich aplikacji przez podległych pracowników.
 • Wykonywanie właściwych czynności w udostępnionych aplikacjach systemu informatycznego banku zgodnie z poziomem uprawnień i zakresem wykonywanej pracy.
 • Współpracę z dostawcami usług wykonawczych w zakresie realizowanych zadań, w szczególności respektowanie wykonania należnych zobowiązań.
 • Współpracę z pracownikami komórek organizacyjnych Centrali oraz innych jednostek organizacyjnych Banku w  zakresie realizowanych zadań.
 • Przygotowanie i realizację zadań budowlano-instalacyjnych, remontowych i modernizacyjnych
  w ramach projektów i inwestycji, w tym: sporządzanie wniosków projektowych i planów projektów.
 • Inicjowanie i wnioskowanie w zakresie usprawnień oraz nowych rozwiązań w zakresie realizowanych zadań.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane techniczne).
 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenia w zarządzaniu projektami.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.
 • Znajomości zagadnień merytorycznych związanych z procesem realizacji remontów, inwestycji
  i modernizacji.
 • Znajomości powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego.
 • Umiejętności sporządzania analiz i raportów.
 • Samodzielności w działaniu, umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy
  pod silną presją czasu.
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Posiadania prawa jazdy kat. B.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.