Miejsce pracy:Lublin
Jednostka:Centrum Administracji
Komórka:Sekcja Nieruchomości i Kontraktów w Lublinie
Nr ref.:LUD-350
Termin zgłoszeń:30 września 2013

Główne zadania:

 • Planowanie, organizowanie, nadzór i kontrolę nad prawidłową i terminową realizacją zadań Sekcji:
  a/ zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami Banku zlokalizowanymi w terytorialnym zasięgu działania sekcji.
  b/ świadczenie usług administracyjnych na rzecz komórek organizacyjnych Centrali i jednostek zlokalizowanych w terytorialnym zasięgu działania sekcji.
  c/gospodarowanie składnikami majątkowymi zarządzanymi przez Centrum, będącymi w użytkowaniu komórek organizacyjnych Centrali i jednostek zlokalizowanych w terytorialnym zasięgu działania sekcji.
 • Nadzór nad realizacją zadań przypisanych podległym pracownikom, w tym sprawdzanie
  i akceptowanie materiałów przygotowywanych przez podległych pracowników.
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w komórce oraz zapewnienie kontroli
  i poprawności wprowadzania danych do odpowiednich aplikacji przez podległych pracowników.
 • Wykonywanie właściwych czynności w udostępnionych aplikacjach systemu informatycznego Banku zgodnie z poziomem uprawnień i zakresem wykonywanej pracy.
 • Współpracę z dostawcami usług wykonawczych w zakresie realizowanych zadań, w szczególności respektowanie wykonania należnych zobowiązań.
 • Współpracę z pracownikami komórek organizacyjnych Centrali oraz innych jednostek organizacyjnych Banku w  zakresie realizowanych zadań.
 • Inicjowanie i wnioskowanie w zakresie usprawnień oraz nowych rozwiązań w zakresie realizowanych zadań.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane techniczne).
 • Minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
 • Minimum 2 letniego doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Mile widziane licencja zarządzania nieruchomościami.
 • Pełnego zakresu wiedzy fachowej i praktycznej dla obszaru zarządzania nieruchomościami.
 • Umiejętności sporządzania analiz i raportów.
 • Samodzielności w działaniu, umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy
  pod silną presją czasu.
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Posiadania prawa jazdy kat. B.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.