Miejsce pracy: Poznań
Jednostka: Biuro Operacji w Poznaniu
Komórka: Zespół Kontroli Dokumentacji Agencji
Nr ref.: POD/040/11/2016
Termin zgłoszeń: 09 grudnia 2016

Główne zadania: 

 • realizowanie działań związanych z kontrolą prawidłowości dokumentacji do umów zawartych przez Agentów, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku
 • rejestracja wyników kontroli we właściwej aplikacji
 • formułowanie wniosków pokontrolnych, rekomendowanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych, w celu podejmowania przez agencje oraz właściwego menedżera ds. sieci agencji w DSA (MSA) działań naprawczych
 • analiza nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku kontroli dokumentacji agencji oraz rekomendowanie rozwiązań systemowych ograniczających ryzyka
 • czynności związane z inwentaryzacją oraz przekazaniem do CA dokumentacji wytwarzanej w agencjach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • monitoring przekazywania przez agencje dokumentacji do zespołu oraz cykliczne informowanie agencji o dokumentacji nie przekazanej w terminie
 • współpraca z agencjami i innymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie realizowanych zadań
 • uczestniczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i technologicznych w zakresie realizowanych zadań
 • wykonywanie zadań związanych z identyfikowaniem, monitorowaniem, pomiarem i ograniczaniem ryzyka operacyjnego w zakresie realizowanych zadań
 • inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających wzrost efektywności działania Zespołu

 Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego (preferowany kierunek ekonomiczny)
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z produktami depozytowymi
 • podstawowej znajomości obowiązujących norm prawnych
 • doświadczenia w administrowaniu rachunkami ROR
 • dobrej organizacji pracy
 • otwartości na zmiany, kreatywności, komunikatywności i odporności na stres
 • dokładności, terminowości, dyspozycyjności
 • dobrej znajomości obsługi komputera w tym pakietu MS Office

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.