Miejsce pracy:Poznań
Jednostka:Biuro Operacji Detalicznych w Poznaniu
Komórka:Zespół Uruchomień Kredytów
Nr ref.:POD/128/06/2014
Termin zgłoszeń:23 czerwca 2014

Główne zadania:

 • Planowanie, organizację i kontrolę bieżącej pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań Sekcji.
 • Bezpośredni nadzór nad pracą podległych pracowników oraz dokonywanie oceny pracy.
 • Wspieranie działań podległych pracowników oraz motywowanie ich do efektywnego działania.
 • Zapewnienie prawidłowej realizacji dyspozycji wypłaty kredytu/transzy do kredytów hipotecznych udzielonych przez sieć detaliczną Banku.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom.
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w komórce.
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji i obiegu dokumentów w celu realizacji zadań.
 • Optymalizację procesów realizowanych przez Zespół.
 • Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków klientów.

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: ekonomia, zarządzanie).
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w bankowości.
 • Umiejętności analizowania danych, przepisów prawnych, procedur bankowych.
 • Umiejętności planowania, organizowania i koordynowania pracy zespołu.
 • Znajomości zagadnień merytorycznych związanych z zakresem realizowanych przez sekcję.
 • Bardzo dobrej znajomości powszechnie obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
 • Umiejętności zarządzania, współpracy w zespole, komunikatywności.
 • Otwartości na zmiany, kreatywności i odporności na stres.
 • Dokładności, terminowości, dyspozycyjności.
 • Dobrej znajomości obsługi komputera w tym pakietu MS Office.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.