Miejsce pracy:Poznań
Jednostka:Centrum Administracji
Komórka:Biuro Administracji w Poznaniu
Nr ref.:POD-253
Termin zgłoszeń:25 września 2013

Główne zadania:

 • Zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego, estetyki i czystości nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Biura Administracji,
 • Organizowanie i uczestnictwo w kontrolach stanu technicznego nieruchomości,
 • Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania awariom, usuwanie sutków awarii oraz kompletowanie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 • Uruchamianie, organizowanie i monitorowanie bieżących napraw i konserwacji,
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji określającej stan prawny nieruchomości i dokumentacji technicznej obiektu,
 • Bieżąca aktualizacja baz danych i aplikacji,
 • Weryfikowanie naliczanych podatków i opłat w zakresie administrowanych nieruchomości, w tym wypełnianie deklaracji podatku od nieruchomości,
 • Wystawianie faktur VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 • Zgłaszanie zapotrzebowani na zakup towarów i usług, w tym elementy wizualizacji,
 • Zakup drobnych towarów na potrzeby oddziałów,
 • Gospodarowanie majątkiem ruchomym znajdującym się w nieruchomościach,
 • Zapewnianie obsługi pokoi gościnnych oraz rozliczanie należności z tytułu ich użytkowania,
 • Uczestniczenie w działaniach mających na celu regulację stanu prawnego i przekształcania praw do nieruchomości,
 • Wystawianie dyspozycji księgowych.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego  minimum średniego, preferowane wyższe
 • doświadczenia w zarządzaniu/ administrowaniu licznymi nieruchomościami rozporoszonymi geograficznie
 • Znajomości przepisów prawnych w w/w zakresie.
 • Dyspozycyjności, umiejętności pracy pod presją, elastyczności w realizacji różnorodnych zadań
 • Prawa jazdy kat. B. oraz gotowości do częstych podróży służbowych w obrębie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego
 • Sprawności w pracy z pakietem MS Office

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.