Miejsce pracy:Żagań
Jednostka:Oddział 1 w Żaganiu
Komórka:Zespół Obsługi Klienta
Nr ref.:POD-779
Termin zgłoszeń:13 września 2013

Główne zadania:

 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie bieżącej pracy sekcji kasjerów w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom i akceptowanie przygotowanych przez nich materiałów.
 • Kontrolę wewnętrzną funkcjonalną w komórce.
 • Realizację czynności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku
 • Identyfikowanie zagrożeń dotyczących wykonywanych zadań oraz podejmowanie działań zaradczych.
 • Bieżące informowanie dyrektora o wynikach realizowanych zadań oraz występujących albo mogących wystąpić zagrożeniach naruszających interes i reputację Banku.
 • Zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przez podległych pracowników.
 • Zarządzanie ryzykami związanymi z zadaniami realizowanymi w komórce.
 • Realizację zadań określonych dla podległych stanowisk organizacyjnych w zakresie uwzględniającym liczbę nadzorowanych pracowników.
 • Nadzór nad wykonywaniem zgodnie z przepisami czynności kasowo-skarbcowych

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Minimum 2-letniego doświadczenia pracy w sprzedaży produktów bankowych w obszarze klientów sektora podstawowego.
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi .
 • Znajomości zagadnień merytorycznych związanych z zakresem realizowanych przez komórkę zadań.
 • Kreatywności i inicjatywy we wsparciu pracowników i realizowaniu działań sprzedażowych.
 • Dobrej organizacji pracy.
 • Prawa jazdy kat. B

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.