Miejsce pracy: Szczeciń
Jednostka: Centrum Administracji
Komórka: Sekcja Nieruchomości w Szczecinie
Nr ref.: SZD/205/11/2016
Termin zgłoszeń: 09 grudnia 2016

Główne zadania:

 • zarządzanie wyznaczonym portfelem nieruchomości
 • nawiązywanie relacji i współpraca z wynajmującymi oraz najemcami w zakresie zawartych umów najmu
 • uczestniczenie w działaniach związanych z obrotem nieruchomościami mających na celu: regulację stanu prawnego, przekształcania praw do nieruchomości, zbycie, nabycie, najem
 • uczestniczenie w działaniach związanych z optymalizacją wykorzystania nieruchomości Banku
 • opracowywanie sprawozdań i raportów o nieruchomościach dotyczących m.in. stanu prawnego, wielkości i wykorzystania posiadanej powierzchni
 • weryfikacja danych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego określenia podstawy opodatkowania, wysokości podatku od nieruchomości i korekt podatku
 • dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo (ceny transferowe)
 • pozyskiwanie we właściwych terytorialnie organach i instytucjach niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z zarządzanymi nieruchomościami

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (kierunkowego lub prawniczego)
 • przygotowania zawodowego i doświadczenia w zarządzaniu/administrowaniu licznymi nieruchomościami rozproszonymi geograficznie
 • praktycznej wiedzy o obowiązujących przepisach z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa budowlanego, p-poż. oraz prawa cywilnego
 • znajomości zagadnień technicznych
 • umiejętności ustalania priorytetów, planowania i dobrej organizacji pracy
 • umiejętności pracy pod presją przy dużej różnorodności realizowanych zadań
 • zdolności negocjacyjnych
 • samodzielności w działaniu, dokładności, rzetelności, systematyczności
 • umiejętności w obszarze obsługi klientów i współpracy przy realizacji zadań
 • aktywnego podejścia do rozwiązywania problemów, zorientowania na zadania i osiąganie celów
 • znajomości pakietu MS Office
 • prawa jazdy kat. B i gotowości do podróży służbowych
 • mile widziana Licencja Zarządcy Nieruchomości 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.