Miejsce pracy: Drawsko Pomorskie
Jednostka: Oddział 1 w Drawsku Pomorskim
Nr ref.: SZD/206/10/2016
Termin zgłoszeń: 13 grudnia 2016

Główne zadania:

 • realizowanie wyznaczonych zadań z operacyjnego planu sprzedaży, w tym prowadzenie aktywnej sprzedaży oferowanych przez Bank produktów bankowych i niebankowych oraz produktów Grupy Kapitałowej Banku
 • pozyskiwanie nowych klientów, budowanie portfela klientów, tworzenie z nimi trwałych relacji i przeciwdziałanie rezygnacji z usług bankowych
 • organizację spotkań z klientami rynku mieszkaniowego
 • przyjmowanie i weryfikację wniosków oraz informacji składanych przez klientów instytucjonalnych rynku mieszkaniowego
 • dobieranie wraz z analitykiem zestawów produktów z oferty Banku, uwzględniających indywidualne potrzeby klientów
 • poszerzanie zakresu współpracy z klientami na podstawie dokonywanej diagnozy stanu potrzeb oraz oczekiwań klientów w zakresie produktów bankowych
 • współpraca z analitykiem w zakresie przygotowywania umów o produkty kredytowe i inne
 • prowadzenie ewidencji realizowanych operacji w odpowiednich systemach informatycznych

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie sprzedaży produktów i usług bankowych lub niebankowych klientom instytucjonalnym
 • znajomości produktów bankowych adresowanych do klientów instytucjonalnych rynku mieszkaniowego
 • znajomości form zabezpieczenia kredytów
 • umiejętności interpretacji przepisów
 • umiejętności nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i negocjacji z klientem
 • prawa jazdy kat. B
 • posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarogodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.