Miejsce pracy:Opole
Jednostka:Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu
Komórka:
Nr ref.:WRD/066/11/2013
Termin zgłoszeń:13 grudnia 2013

Główne zadania:

 • przygotowywanie projektów umów i aneksów dotyczących produktów depozytowych
  i transakcyjnych oferowanych klientom oraz przygotowywanie propozycji indywidualnych warunków cenowych,
 • zawieranie lub udział w zawieraniu transakcji z klientami w ramach umów, w tym umów ramowych,
 • pozyskiwanie od klientów dokumentów i informacji na potrzeby realizowanych zadań oraz ich weryfikowanie,
 • prowadzenie dokumentacji klientów i rachunków oraz przekazywanie dokumentów do innych komórek makroregionu korporacyjnego lub innych jednostek i komórek organizacyjnych Centrali, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów wewnętrznych Banku,
 • dokonywanie analiz opłacalności współpracy z klientami,
 • przygotowywanie i weryfikację wniosków cenowych,
 • monitorowanie terminowości realizacji działań wynikających z zawartych umów,
 • uczestniczenie w restrukturyzacji wierzytelności trudnych .

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w bankowości,
 • umiejętności  analizowania dokumentów i zarządzania informacjami,
 • sumienności, dokładności, skrupulatności,
 • czynnego prawa jazdy kat. B, mobilności,
 • znajomości języka angielskiego  w stopniu komunikatywnym.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.