STAŻ W DEPARTAMENCIE EKSPLOATACJI SYSTEMU INFORMATYCZEGO
Miejsce pracy: Katowice
Jednostka: Departament Eksploatacji Systemu Informatycznego
Nr ref.: KAT/213/10/2016
Więcej
STAŻ W DEPARTAMENCIE KAMPANII BEZPOŚREDNICH I KONTROLINGU DETALICZNEGO
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Zespół Polityki Cenowej i Segmentacji
Nr ref.: CEN/299/05/2016s
Więcej
STAŻ W BIURZE CRM I KAMPANII BEZPOŚREDNICH
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego
Nr ref.: CEN/254/05/2016s
Więcej
STAŻ W DEPARTAMENCIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I RYZYKA OPERACYJNEGO
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego
Nr ref.: CEN/150/08/2016s
Więcej