STAŻ W ZESPOLE WIZERUNKU PRACODAWCY
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Zarządzania Personelem i Efektywnością
Nr ref.: CEN/161/10/2016s
Więcej
PRAKTYKA W BIURZE USŁUG INFORMATYCZNYCH
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Biuro Usług Informatycznych
Nr ref.: CEN/149/10/2016
Więcej
PRAKTYKA W ZESPOLE ADMINISTROWANIA HURTOWNIĄ DANYCH
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Informacji Zarządczej
Nr ref.: CEN/119/08/2016
Więcej
PRAKTYKA W CENTRUM KADR I PŁAC
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Zespół Obsługi Kadrowej i Płacowej
Nr ref.: CEN/134/10/2016
Więcej
STAŻ W DEPARTAMENCIE KAMPANII BEZPOŚREDNICH I KONTROLINGU DETALICZNEGO
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Zespół Polityki Cenowej i Segmentacji
Nr ref.: CEN/299/05/2016s
Więcej
STAŻ W ZESPOLE WYNAGRODZEŃ I KOSZTÓW PRACY
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Zarządzania Personelem i Efektywnością
Nr ref.: CEN/122/10/2016s
Więcej