PRAKTYKA W CENTRUM KADR I PŁAC
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Centrum Kadr i Płac
Nr ref.: CEN/157/01/2017
Więcej
STAŻ W ZESPOLE PROGRAMISTYCZNYM
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych
Nr ref.: CEN/169/01/2017s
Więcej
STAŻ W SEKCJI PROGRAMISTYCZNEJ .NET
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Biuro Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych
Nr ref.: CEN/175/01/2017s
Więcej
STAŻ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Zespół Infrastruktury Technicznej
Nr ref.: CEN/147/01/2017s
Więcej
PRAKTYKA W CENTRUM RESTRKTURYZACJI I WINDYKACJI
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
Nr ref.: CEN/132/01/2017
Więcej
PRAKTYKA W DEPARTAMENCIE RYZYKA KREDYTOWEGO
Miejsce pracy: Warszawa
Jednostka: Departament Rozwoju Korporacji
Nr ref.: CEN/133/01/2017
Więcej