Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Biuro Rozwoju Systemu Centralnego
Nr ref.:CEN/102/01/2017
Rodzaj umowy:umowa zlecenia
Termin zgłoszeń:31 sierpnia 2017
Termin stażu/praktyk:lipiec 2017-maj 2018

Twój wkład:
• jesteś studentem  IV - V roku studiów (lub absolwentem) preferowany kierunek: ekonomia, bankowość, finanse, rachunkowość, zarządzanie
• bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office (Excel, Word, Power Point)
• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym
• posiadasz zdolność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność wyciągania i formułowania wniosków
• wykazujesz się inicjatywą, zaangażowaniem i samodzielnością w działaniu


Twój dzień w PKO Banku Polskim będzie polegał na:
• analizie i przygotowaniu dokumentacji projektowej
• monitorowaniu postępu prac w projektach
• kontroli budżetu i harmonogramu projektu
• obsłudze zleceń i faktur
• obsłudze innowacji dotyczących zmian w systemie informatycznym Banku
• analizie wymagań biznesowych i funkcjonalnych dla nowych lub modyfikowanych rozwiązań informatycznych


Twój zysk:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• elastyczne godziny stażu
• udział w interesujących i ambitnych projektach realizowanych we współpracy z ekspertami
• zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bankowości i finansów w największym banku w Polsce – Spółce Skarbu Państwa notowanej na GPW
• merytoryczne wsparcie indywidualnego opiekuna
• zaświadczenie po zakończeniu stażu
• dla najlepszych – możliwość kontynuacji współpracy

CV prosimy wysyłać na skrzynkę e-mail: praktyki@pkobp.pl z dopiskiem w temacie maila numeru referencyjnego CEN/102/01/2017.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.