Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka: Dom Maklerski
Komórka:Biuro Ewidencji Rejestrów i Projektów; Zespół Wsparcia
Nr ref.:P-DM
Termin zgłoszeń:10 września 2013
Termin stażu/praktyk:wrzesień, październik, listopad, grudzień 2013 r.

Uwagi:
Praktyki bezpłatne trwają 1-3 miesięcy, z możliwością ewentualnego przedłużenia w zależności od potrzeb Domu Maklerskiego. W temacie wiadomości proszę wpisać nr referencyjny oferty.

Opis jednostki:

Celem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego jest prowadzenie działalności maklerskiej, w tym pośrednictwo w zawieraniu transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku pozagiełdowym, a także świadczenie innych usług finansowych.

 Zadania:

  • Zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi Domu Maklerskiego,
  • Wsparcie pracowników Domu Maklerskiego w procesie archiwizacji dokumentów,
  • Pomoc w obsłudze archiwum oraz porządkowaniu plików i korespondencji.

 Wymagania:

  • Student/ka II-V roku,
  • Preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse, archiwistyka,
  • Znajomość MS Office,
  • Pracowitość, systematyczność, dokładność,
  • Znajomość przepisów prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i prowadzenia działalności maklerskiej będzie atutem.

CV prosimy wysyłać na skrzynkę e-mail: praktyki@pkobp.pl z dopiskiem w temacie maila numeru referencyjnego P-DM.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.