Poznaj naszych ambasadorów

Ambasador PKO Banku Polskiego to student, który wspiera działania w zakresie budowania wizerunku PKO Banku Polskiego

Warsztat inauguracyjny

Wydarzeniem inaugurującym I Edycję Programu Ambasadorskiego było spotkanie wszystkich Ambasadorów

Działania Ambasadorów

Ambasadorzy PKO Banku Polskiego są zaangażowani w wiele interesujących działań związanych z promocją Banku w środowisku akademickim.