Wydarzeniem inaugurującym I Edycję Programu Ambasadorskiego było spotkanie wszystkich Ambasadorów, połączone z warsztatem, podczas którego uczestnicy wypracowali sposoby promowania Banku w środowisku akademickim. Studenci wspólnie zastanawiali się nad koncepcją przyszłych działań na swoich uczelniach. Nie zabrało również dobrej zabawy, połączonej z możliwością poznania Centrali Banku.

Drukuj