Na początku czerwca odbył się prestiżowy konkurs skierowany do studentów: Enactus Poland 2014.

Enactus to największa na świecie organizacja łącząca świat akademicki ze światem biznesu. Celem organizacji jest propagowanie idei zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W ramach programu studenci realizują projekty biznesowe, które odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. W tegorocznym jury zasiadło ponad 70 przedstawicieli biznesu, prezesów, członków zarządu i dyrektorów, w tym dyrektorzy z PKO Banku Polskiego.

Uniwersytet Gdański pokonał 8 drużyn prezentując dwa projekty: Village in the city – realizujący ideę biobazaru w centrum Gdańska oraz SLOW - Second life of waste - Daj odpadom drugą szansę, który ma na celu promowanie postaw ekologicznych oraz pomoc potrzebującym. SLOW został również wyróżniony nagrodą specjalną od PKO Banku Polskiego za Najbardziej Innowacyjny Projekt.

We wszystkich 36 państwach, w których obecny jest Enactus, zespoły uczelniane prezentują swoje projekty na ogólnokrajowych konkursach przed jury złożonym z wybitnych przedstawicieli świata biznesu, liderów w swojej branży. Ocenie jury podlega m.in.: efektywność projektów, osiągnięte wyniki, dobór grupy odbiorców, innowacyjność, trwałość efektów. Dzięki udziałowi w konkursie młodzież akademicka uzyskuje wartościową informację zwrotną, zdobywa doświadczenie i kompetencje potrzebne w życiu zawodowym – zarówno w roli przedsiębiorcy, jak i pracownika.

Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym konkursie Enactus World Cup 2014 w Pekinie w październiku.

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem, Artur Miernik, który od kilku lat angażuje się w prace Jury konkursów prowadzonych w ramach programu Enactus wskazuje, że: „Głównym powodem współpracy naszej organizacji z Enactusem są wnioski z obserwacji studentów podczas konkursów. Są to osoby, które w wysokim stopniu spełniają profil kandydata do pracy w PKO Banku Polskim określony przez wartości Banku, jakimi są: Przedsiębiorczość, Wiarygodność, Ciągłe Doskonalenie i Satysfakcja Klienta.”

Członkom zwycięskiego zespołu nasz Bank zaproponował staże, dzięki którym uzyskają środki na wyjazd na międzynarodowy konkurs do Pekinu. Dodatkowo w ramach współpracy z Enactus Poland, Bank przyjął na czas wakacji studentów z całej Polski na miesięczne praktyki.

Relacja z gali

Więcej szczegółów

Drukuj