Marek Łach

Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego

Marcin Dzienniak

Departament Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia

Konrad Olszewski

Departament Analityki Danych/Biuro Big Data

Paulina Gałązka

Departament Analityki Danych/Biuro CRM i Kampanii Bezpośrednich

Łukasz Kuc

Departament Usług Cyfrowych

Aneta Biernat

Departament Aplikacji Bankowości Elektronicznej