Agentem może zostać przedsiębiorca rozumiany jako:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna lub
 • nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, posiadający lokal przystosowany do obsługi Klientów, zgodnie ze standardem określonym przez Bank.

Agentem nie może być przedsiębiorca

który sam lub jego reprezentant był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, dokumentom lub inne, którego charakter może mieć wpływ na ocenę rzetelności i wiarygodności.

Preferujemy kandydatów, którzy:

 • interesują się tematyką finansową
 • łatwo nawiązują kontakty
 • są skrupulatni i dokładni
 • posiadają wysokie zdolności sprzedażowe
 • mają doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • są życzliwi i otwarci na potrzeby klientów
 • kreatywnie pozyskują nowych klientów
 • potrafią budować długotrwałe relacje z klientami
 • są przedsiębiorczy, skutecznie realizują zadania i osiągają założone cele
Drukuj