Wstępne koszty uruchomienia Agencji PKO Banku Polskiego:

Szacowany koszt utworzenia Agencji PKO BP SA wynosi 30-50.000 złotych. Na koszty uruchomienia Agencji PKO BP składają się wydatki na zakup sprzętu komputerowego, sejfu, mebli, utworzenia stanowiska kasowego odpowiednio zabezpieczonego. W szacowanych kosztach nie założono ewentualnych wydatków na adaptację i ochronę lokalu. Koszty bieżące jakie ponosi Agent to koszty zatrudnienia pracownika, najmu lokalu (o ile nie jest właścicielem), eksploatacyjne (energia, telefon, internet, dzierżawa terminala POS).

 

Jak przebiega proces uruchomienia Agencji PKO Banku Polskiego

  1. Nawiązanie przez kandydata na Agenta kontaktu z pracownikiem Banku (telefonicznie, mailowo, osobiście).
  2. Przeprowadzenie przez pracowników Banku oceny kandydata na Agenta i lokalizacji agencji.
  3. Złożenie przez kandydata na Agenta dokumentów wymaganych do uruchomienia Agencji PKO BP SA.
  4. Ustalenie trybu i warunków współpracy.
  5. Konieczne jest uzyskanie przez Agenta pozytywnych wyników sprawdzianów wiadomości i umiejętności ze wszystkich szkoleń. Powyższe szkolenia są bezpłatne.
  6. Podpisanie umowy agencyjnej z określeniem terminu rozpoczęcia działalności.
  7. Dostosowanie lokalu agencyjnego przez Agenta do określonych przez Bank standardów.
  8. Rozpoczęcie przez Agenta obsługi Klientów

 

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta proszę o kontakt:

Marlena Kazimierczuk, marlena.kazimierczuk@pkobp.pl, 22 525 61 28

Tomasz Uściński, tomasz.uscinski@pkobp.pl, 22 521 61 95

Robert Zień, robert.zien@pkobp.pl, 22 521 68 52

Grażyna Plis, Grazyna.Plis@pkobp.pl, 22 525 65 90

 

 

 

Drukuj