Oferta produktowa dedykowana do sprzedaży w Agencji obejmuje m.in.:

  • rachunki bankowe,
  • kredyty i pożyczki gotówkowe dla osób fizycznych,
  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • kredyty i pożyczki hipoteczne,
  • karty kredytowe,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych do wykonywania w agencjach.

oraz obsługę kasową w zakresie:

  • realizacji wpłat i wypłat gotówkowych,
  • przyjmowania i realizacji dyspozycji Klientów związanych z obsługą oferowanych produktów i usług bankowych.
Drukuj