• Drzewo dobrego i złego

  Magdalena Abakanowicz

  Urodziła się w Falentach pod Warszawą. Była jedną z najbardziej znanych w świecie polskich artystek - zajmowała się rzeźbą, która w jej ujęciu znacznie przekracza konwencjonalne ramy dyscypliny.

  Więcej
 • Praca Andrzeja Bielawskiego

  Andrzej Bielawski

  Urodził się 31 stycznia 1949 roku w Miłosnej koło Warszawy. Grafik, rysownik, malarz. Zajmuje się także fotografią. Od 1967 roku studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

  Więcej
 • Dzieło Karola Broniatowskiego

  Karol Broniatowski

  Rzeźbiarz polski mieszkający i tworzący w Berlinie. W centrum jego zainteresowań zawsze stoi gra z postacią.

  Więcej
 • Bez tytułu, 1997

  Krzysztof M. Bednarski

  W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni Prof. J. Jarnuszkiewicza. Od połowy lat 80. mieszka i pracuje w Rzymie, utrzymując stały kontakt z krajem.

  Więcej
 • Dobranoc

  Marek Chlanda

  Ukończył szkołę muzyczną a potem studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1978 roku.

  Więcej
 • Bez tytułu, 1997/98

  Tomasz Ciecierski

  Ukończył studia na ASP w Warszawie, której potem był wykładowcą. W 1981 i 1983 r. przebywał jako stypendysta w Stedelijk museum w Amsterdamie, w latach 1985-86 wyjechał na pobyt studyjny do Atelierhaus.

  Więcej