W latach 1974-79 studiował na Wydziale Malarstwa warszaw­skiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jacka Sienickiego w 1979. Od 1990 prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W latach 80. Aktywnie uczestniczył w ruchu artystów wystawiających poza oficjal­nym biegiem.

Uprawia malarstwo abstrakcyjne skupione na problemie prze­strzeni, światła i metafizycznych odniesień. W1998 miał indy­widualną wystawę swojej twórczości w warszawskiej Zachę­cie. Obecnie profesor nadzwyczajny rodzimej ASP i prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz.

Wybrane wystawy indywidualne artysty
Drukuj