Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia oraz liceum plastyczne w Opolu. W latach 1979-1984 studiowała w Państwowej Wyż­szej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięk­nych) w Poznaniu pod kierunkiem Jana Berdyszaka i Jarosława Kozłowskiego, u którego w 1984 uzyskała dyplom. W latach 1988-98 tworzyła kolosalne instalacje z pni i konarów drzew, które eksponowała w zarówno w przestrzeniach galeryjnych, jak i na otwartym powietrzu. Wystawiała w galeriach Poznania związanych z uczelnią (AT, ON), a także na przeglądach zbioro­wych w kraju i za granicą, jak I Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra 1985; Międzynarodowe Seminarium Sztuki ETC, Galeria RR, Warszawa 1987; "Rzeźba w ogrodzie", ogród SARP, Warsza­wa 1988. W latach 1993-94 stypendystka Fundacji Kościusz­kowskiej w Nowym Jorku, w 1995 uzyskała stypendium Henry Moore Foundation Yorkshire Sculpture Park, a 1996 brała udział w CEC International Partners Fellowship w Nowym Jorku. Od 2002 roku realizuje wspólne projekty z architektami.

Wybrane wystawy indywidualne artysty
Drukuj