W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni Prof. J. Jarnuszkiewicza. Od połowy lat 80. mieszka i pracuje w Rzymie, utrzymując stały kontakt z krajem. W latach 1976-1981 współpracował z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Brał udział w wydarzeniach parateatralnych, projektował plakaty teatralne. Jest twórcą pomnika Federico Felliniego w Rimini (1994), oraz pomnika nagrobnego Krzysztofa Kieślowskiego (1996). W roku akademickim 1996/97 prowadził gościnnie pracownię, (z której się wywodzi) na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki za wkład w promocję sztuki polskiej za granicą w 1998 r. Brał udział w licznych sympozjach rzeźbiarskich w Polsce, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Norwegii, Finlandii, USA oraz w ok. 300 wystawach zbiorowych. Laureat nagrody im. Katarzyny Kobro (2004). W maju 2010 r. Krzysztof M. Bednarski zastał zwycięzcą konkursu na pomnik F. Chopina w Wiedniu (projekt "La Notę Bleu").

Wybrane wystawy indywidualne artysty
Kolekcje prywatne (wybór)
Kolekcje publiczne i instytucjonalne
Drukuj