Ukończył szkołę muzyczną a potem studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1978 roku. Był pedagogiem macierzystej uczelni (1980-1982), następnie wraz ze studentami uczelni w Bergen (Norwegia) realizował eksperyment tzw. podróżującej akademii (1983-1984). Wykładał też na Uniwersytecie Śląskim, w filii w Cieszynie (1986-1988). Debiutował w połowie lat 70. jako rysownik. Od początku zgłębiał problem procesu, łącząc swe serie rysunkowe z formami takimi jak performance, koncert, dokumentacja. Drugim wyróżnikiem jego sztuki było włączanie w obręb prac na papierze różnych obiektów, jak kawałki futra, drewniane klocki i listewki, sznury itp. Zabiegi te doprowadziły go do tworzenia instalacji. W latach 80. artysta stopniowo odchodził od swych początków „rysunkowych" z jednej, akcjonerskich zaś z drugiej strony, koncentrując się na rzeźbie i organizowaniu przestrzeni. Zarówno w samym kształtowaniu, jak w tytułach prac, artysta nie unikał odniesień do tradycji literackiej, historii i mitologii, nigdy wszakże nie przekraczając granicy dosłowności. Artysta wystawia od 1974. Jest laureatem prestiżowej Nagrody Fundacji Nowosielskich w 1997.

Wybrane wystawy indywidualne artysty
Drukuj