Mariusz Kruk

Opis pracy

Praca pochodzi z okresu twórczości artysty po jego wyjeź­dzie do Francji w 1995 roku. Zaprzestał wówczas tworzenia instalacji na rzecz tradycyjnych form wypowiedzi: obrazów, pasteli, akwareli. Ich dominującym tematem stał się pejzaż połączony z bajkową poetyką. Zorganizowana na przełomie 1997 i 1998 roku wystawa stworzyła szansę na zaprezen­towanie tych mniej znanych form twórczości artysty, któ­ry najczęściej kojarzony był z realizacjami przestrzennymi. Wśród pejzaży powtarzały się poetyckie interpretacje gór­skich motywów z południa Francji, niekiedy w krajobraz pi-renejski wkradały się też swojskie sprzęty domowe, takie jak krzesło czy stół. Martwe natury Kruka to przeważnie kom­pozycje budowane z kuchennych utensyliów oraz warzyw i owoców, dorodnych bakłażanów czy gruszek. Ich uprosz­czone kształty tworzą dekoracyjne, niemal abstrakcyjne układy. Kameralne prace na papierze nie odtwarzają wiernie natury, są raczej zapisem wrażeń i nastrojów utrzymanych w poetycko surrealistycznym klimacie. Praca jest pastelem o jasnych, nasyconych barwach. Mocne kontrasty między czernią a bielami, błękitami, różami i szarościami oddają na-stój nasyconego słońcem Południa Europy. Na pierwszym planie widzimy fragmentarycznie ujęte, zgeometryzowane, zabudowania. Pejzaż nie jest ujęty dosłownie, schematycz­nie poprowadzone góry i zabudowania układają sie niczym dekoracje teatralne. Równocześnie artysta oddał w pracy bezpośredniość patrzenia na świat dziecka i bajkowy na­strój.

O Artyście
Opis pracy
Drukuj