Tomasz Ciecierski

Opis pracy

Obraz jest tryptykiem, którego część środkową stanowi, wąski, wysoki, pionowy blejtram pokryty kolażem z wido­kowych pocztówek pomalowanych przez malarza dodat­kowo czerwoną farbą. Dwa boczne skrzydła są nierównej szerokości, lewe skrzydło jest szersze od prawego. Przez to całość kompozycji na białym tle podzielona jest ponowo środkową częścią tryptyku o mocnych, czerwonych akcen­tach w miejscu zbliżonym do wyznaczonego przez zasadę „złotego cięcia". Boczne skrzydła zapełniają nieregularne formy obecne w repertuarze motywów wykorzystywanych przez malarza: namalowane rzędami postacie „ludzików" wpisujących się w trójkąty oraz zygzaki i maźnięcia ekspo­nujące gest malarski. Wszystko to w formie przypominają­cej rysunek kredką na papierze. Efekt ten osiągną malarz przez zastosowanie białego tła kompozycji nawiązującego do białej karki. Motywy namalowane zostały zieloną i zie­lonkawo żółtą farbą, przez co upodabniają całość przedsta­wienia do pejzażu - widoku lasu. Obraz należy do cyklu „kolażowych" prac Tomasza Ciecier­skiego, składających się z wielu blejtramów. Skutkiem kola-żowego montażu była decentralizacja i fragmentyzacja ob­razów Ciecierskiego, zarówno na poziomie przedstawienia (jak w cyklu obrazów z lat 1993-94, kolaży na zagruntowa­nym płótnie), jak i na poziomie obrazu, jako obiektu (cykle obrazów z lat 1990-93 i późniejsze - obrazy składne w nie­regularne obiekty przestrzenne). Dalszym etapem twórczo­ści będzie fotograficzne utrwalanie elementów pracowni malarskiej.

Historia obiektu:

1997-1998 - w pracowni artysty

1998 - zakup do zbiorów CFP, Warszawa

Przewodnik audio [kliknij, aby odtworzyć]

Biogram Artysty
O Artyście
Drukuj