Ryszard Grzyb

Opis pracy

Obraz z początku lat 90. przedstawia wpisaną w dużą, pozio­mą kompozycję Rybę obwiedzioną czerwonym konturem. Ryba ukazana jest na fantastycznym, błękitnym tle, które wydaje się po części niebem, po części wodą. Łuski ogrom­nej ryby zbudowane są przez różnobarwne, omamentalizu-cjące plamy. W swoich płótnach do początku lat 90. Ryszard Grzyb kreuje barwne wizje, w których pojawiają się postacie zwierząt. Prezentowany obraz z rybą jest tego przykładem. Wyobrażenia zwierząt, przeplatane z niedookreślonymi for­mami tworzą dekoracyjne kompozycje działające na widza ładunkiem emocjonalnym. W twórczości Ryszarda Grzyba wyczuwalna jest bezwarunkowa radość istnienia i tworze­nia. Obrazy są mocne, wyraziste, o dużym ładunku emocji.

Biogram Artysty
O Artyście
Komentarz Autora
Komentarz Autora
Drukuj