Ryszard Grzyb

Opis pracy

W swoich płótnach do początku lat 90. Ryszard Grzyb kreuje barwne geometryzujące wizje, w których pojawiają się postacie zwierząt. Prezentowany obraz z dwoma żabami jest tego doskonałym przykładem. Wyobrażenia zwierząt, przeplatane z niedookreślonymi formami tworzą dekora­cyjne kompozycje, trudno czytelne lecz działające na widza ładunkiem emocjonalnym. W twórczości Ryszarda Grzyba wyczuwalna jest bezwarunkowa radość istnienia i tworze­nia. Obrazy są mocne, wyraziste, o dużym ładunku emocji. Prezentowana kompozycja zachwyca mocnym żółcieniem i rytmiczną kompozycją wykorzystującą elementy świata roślin, zwierząt i człowieka do tworzenia motywów orna­mentalnych budujących klimat trybalnej dzikości i natural­nej szczerości w zespoleniu człowieka z naturą.

Biogram Artysty
O Artyście
Komentarz Autora
Drukuj