Andrzej Bielawski

Opis pracy

Grafiką zajmuje się od lat 80. To podstawowy rodzaj twórczości Bielawskiego, który najchętniej wypowiada się w litografiach, suchej igle czy akwafortach. W pracy „Blacha XV” odnajdujemy zainteresowanie materiałem, który z upływem lat ulega korozji przez co jego faktura zmienia się wraz z upływającym czasem. Artysta bliski jest malarstwu materii czyniąc punktem wyjścia swoich dzieł substancje nie kojarzące się jednoznacznie z malarstwem i jego atrybutami. W jego pracy jest to pewnego rodzaju zapis myśli nadrzędnej, próba przedstawienia metalu jako lustrzanego odbicia na papierze, czyli zaprzeczenie jego struktury i fizycznych właściwości. Układające się faliście, na trzech wertykalnych liniach podziału, żłobienia o różnej grubości oddają ducha zniszczenia metalu ulegającego powolnym, ale nieodwracalnym zmianom swojej substancji. 

 

Drukuj