Zbigniew Makowski

Opis pracy

Praca jest zbudowaną addytywnie kompozycją z elemen­tów zestawionych niczym wersy dadaistycznego czy surre­alistycznego wiersza. Duże i małe elementy wywodzące się ze świata wyobrażeń i zainteresowań artysty: od elementów geometrycznych (koła, trójkąty, kule), poprzez architekturę, postać ludzką (tajemniczy cień kobiety dominujący kompo­zycję), przedmioty (renesansowo-manierystyczny kandelabr po środku kompozycji, po prawej stronie kobiecego cienia) a zakończywszy na napisach i liternictwie. Obrazy i rysunki Makowskiego są syntezą wielu technik i stylów - tych najbar­dziej współczesnych i tych, które należą już do zapomnianej często tradycji. W pracach artysty można zauważyć nawią­zania do surrealizmu, dadaizmu, widać inspiracje różnymi kulturami i cywilizacjami a także kabałą i magią. Zbigniew Makowski posługuje się też cytatami malarskimi i literacki­mi ujawniając odbiorcy swoje artystyczne fascynacje. Przy tworzeniu swoich dzieł często stosuje bardzo pracochłonne wręcz alchemiczne zabiegi jak na przykład specjalne prepa­rowanie papieru, z którego wykonuje niezwykłe księgi arty­styczne. Ze szczególnym upodobaniem malarz wykorzystuje podłoże papierowe, nawet do przygotowywania kompozycji dużych formatów. Częstokroć są to arkusze specjalnie prepa­rowane. Do tego rodzaju prac należy praca„Che nel destruc-to"z 1988 roku, która jest kolażem zszytych sznurkiem arkuszy specjalnie preparowanych, naznaczonych autorską patyną, która nadaje całej pracy charakter „starożytności" i szlachet­ności . Niebagatelne znaczenie dla ostatecznego efektu ca­łości ma dbałość o rysunek, który wywołuje wrażenie iluzyj-ności przestrzeni i wzmaga tajemniczy nastrój intelektualnej, erudycyjnej całości. Autor nie rezygnuje w monumentalnych kompozycjach ze swojej ulubionej poetyki łączenia niezależ­nych drobnych fragmentów w jedną„symultaniczną" całość. Krytycy piszą, że sztuka Makowskiego jest przykładem „geo­metrii romantycznej".

Historia obiektu:

1998 - zakup do zbiorów CFP, Warszawa

Biogram Artysty
Drukuj