Jarosław Modzelewski

Opis pracy

Praca pochodzi sprzed 1997, kiedy to artysta porzucił techni­kę olejną dla temperowej. Obraz „Cień kolegi" z 1995 nama­lowany jest jeszcze farbami olejnymi. Obraz zbudowany jest na zasadzie tajemniczego, niepokojącego kadru filmowego. Na neutralnym tle rozwiązanym w odcieniach granatu, czer­ni i zieleni widzimy stojącą anonimową postać mężczyzny w kolorze pomarańczowym. Mężczyzna stoi na nieokreślonej konstrukcji architektonicznej budującej przestrzeń i perspek­tywę w obrazie. Konstrukcja przypomina fundamenty domu, lecz poprzeczna deska na której stoi bohater upodabnia ją do pustego basenu z trampoliną. Mężczyzna wpatruje się w długi cień kładący się po „trampolinie", elementach budowli i podłożu. To charakterystyczny dla Modzelewskiego sposób budowania narracji w obrazie. Czynności wykonywane przez postacie są enigmatyczne, niepokojące, a przedstawieni lu­dzie osamotnieni. Oglądający obraz zostaje postawiony w sy­tuacji podglądacza, który wdziera się w cudzą samotność i in­tymność. W indywidualnej twórczości Modzelewskiego cała dekada lat 90. stała pod znakiem „malowanych orzeczeń" (jak stwierdził związany z artystą krytyk i galernik, Jan Michalski). Powstające w tym okresie obrazy odznaczają się daleko idą­cym uproszczeniem, nawet schematycznością ujęć postaci ludzkich, które wykonują gesty i czynności opisane w tytu­łach. Wiele z tych scen odbywa się na pustych lub rozwiązy­wanych niezależnie od nich, abstrakcyjnych tłach. Każdy ob­raz artysty mieści się w granicach realizmu. A jednak sposób ujęcia tematu umowny, uproszczony, monumentalizowany bierze w cudzysłów świat przedstawiony, sprawia, że to co powszednie, zamienia się w to, co uniwersalne. „Stanąłem po stronie rzeczywistości, realności - mówi artysta - wydaje mi się, że właśnie poprzez nią daje się mówić rzeczy ważne, rzeczy wysokiej próby".

Przewodnik audio [kliknij, aby odtworzyć]

Biogram Artysty
Drukuj