Robert Maciejuk

Opis pracy

Praca jest przykładem obrazu z wczesnego okresu twórczo­ści artysty, powstała tuż po Dyplomie malarza w 1990 r. na warszawskiej ASP. Wówczas Robert Maciejuk malował obra­zy, w których wyraźne były echa inspiracji architekturą rene­sansu i perspektywą wykreślną (.Ćwiczenia z perspektywy według Ucella" 1991). Na płótnach przedstawiają się po­jedyncze, proste motywy architektoniczne, takie jak scho­dy, murki, baldachimy czy okna. Panuje atmosfera rodem z surrealizmu. Bezludne, opustoszałe przestrzenie z monu­mentalnymi wnętrzami lub fragmentami sterylnych miast zwiastują tajemnicę. Każdy obraz można rozłożyć na geo­metryczne elementy i płaszczyzny, co sugeruje, że najważ­niejsza dla artysty jest konstrukcja. Tak jest również w przy­padku tego płótna. Na nieokreślonym, bladoniebieskim tle widzimy trzy dachy surrealistycznie oddzielone, wyabstra­howane od jakiejkolwiek architektury. Iluzjonistycznie ujęta perspektywa pozbawiona kontekstu staje się figurą, której perspektywicznego sensu nie rozumiemy, lub wręcz figurą niemożliwą wywołującą niepokój swoją techniczną dosko­nałością.

O Artyście
Drukuj