Włodzimierz Pawlak

Opis pracy

Obraz jest 57 obrazem z cyklu „Dzienniki" Obraz jest w formacie kwadratu (120 x 120 cm), co jest dość nietypowe, bo zarówno duże jak i małe „Dzienniki" mają najczęściej format prostokąta pionowego. „Dzienniki" to cykl niefiguratywnych obrazów skła­dających się z wielu kresek rytych w jeszcze świeżej strukturze farby (najczęściej białej, czasem czerwonej). Forpocztą cyklu był niezwykle znany obraz. Polacy formują flagę narodową" z 1989. Cykl powstawał w latach 1989-2004 i liczy sobie ponad 150 ob­razów o różnych wymiarach: od 18 x 34 cm do 160 x 200 cm. „Dzienniki" Pawlaka są osobistą dokumentacją kolejnych dni. Struktura obrazu podkreślająca efekt miękkiej, schnącej farby wskazuje na interpretację tych obrazów jako analizy procesu twórczego. Wizualnie prace porównywane były z „Detalami" Romana Opałki raz obrazami unistycznymi Władysława Strze­mińskiego, choć są to porównania na bardzo powierzchow­nym poziomie. Cykl artysta prezentował na wielu wystawach, ostatnio na swojej wielkiej, monograficznej wystawie w war­szawskiej Zachęcie w 2008 roku „Autoportret w powidokach" (zaprezentowano 10 obrazów z cyklu).

Biogram Artysty
Drukuj