Jan Dobkowski

Opis pracy

Praca należy do rozpoczętego w 1994 roku cyklu „Dźwięki". Podobnie jak w innych cyklach z lat 90. XX w. („Nokturny", „Karnawał w Rio") artysta wykorzystał możliwości technicz­ne farby akrylowej malując srebrną i złotą farbą finezyjne linie na czarnym tle (farby złote i srebrne mogą być jedynie akrylowe, w tradycyjnej technice olejnej tych kolorów nie ma). Skłonność do kompozycji nokturnowych pojawiła się u artysty już w latach 80., wówczas jednak tworzył je uży­wając tła granatowego i malując na nim linie wielobarw­ne. Linearyzm artysty wyraża się z jednej strony w formach przedstawiających i figuratywnych, najczęściej o erotycz­nym charakterze, z drugiej strony w formach abstrakcyjnych. Z tą drugą możliwością mamy do czynienia w opisywanej pracy. Jest to jednak abstrakcja o charakterze metaforycz­nym - tytuł sugeruje, że przedstawia fizyczne zjawiska fal dźwiękowych. Jest to charakterystyczny dla Dobkowskiego wątek fascynacji ludzkimi zmysłami, swoisty sensualizm.

Historia obiektu:

1994-1998 - w pracowni artysty

1998 - zakup do zbiorów CFP, Warszawa

Biogram Artysty
O Artyście
Drukuj