Tomasz Ciecierski

Opis pracy

Tomasz Ciecierski zakomponował omawianą pracę w formie trypty­ku. Centralną część przedstawienia stanowi wertykalny pas przykle­jonych pocztówek z widokami miast, zamaszyście zamalowanych niebieską oraz czarną farbą. Dwa flankujące skrzydła są równej wiel­kości, przez co układ kompozycyjny przywołuje formę tradycyjnej nastawy ołtarzowej, wywodzącej się ze jeszcze sztuki średniowiecz­nej. Lewa część obrazu została zbudowana przez skrawki papieru poprzyklejane na jednobarwne tło i zamalowane dynamicznymi pociągnięciami pędzla. Prawa zaś cześć przedstawia abstrakcyjną, pełną ekspresji kompozycję narysowaną czerwoną, niebieską oraz zieloną kredką. Dominantą kolorystyczną kolażu jest ultramaryna, przełamana świetlistą czernią. Horyzontalny układ pracy jest emblematycznym formatem, którym artysta posługuje się zarówno w pracach rysunkowych, olejnych, fotografiach jak i w kolażach. Pra­ca należy do cyklu kolażowych kompozycji Tomasza Ciecierskiego, składających się z wielu fragmentów, zarówno obiektów gotowych tj. pocztówek, podartych części papieru oraz elementów rysunku i malarstwa. Skutkiem kolażowego montażu była decentralizacja i fragmentyzacja obrazów Ciecierskiego, zarówno na poziomie przedstawienia (jak w cyklu obrazów - kolaży na zagruntowanym płótnie z lat 1993-94), jak i na poziomie obrazu jako obiektu (cykle obrazów z lat 1990-93 i późniejsze obrazy składne w nieregularne obiekty przestrzenne). Ciecierski metodę kolażu stosował zarówno w pracach na papierze jak i w malarstwie olejnym, łącząc ze sobą blejtramy różnych płócien.

Drukuj