Andrzej Bielawski

Biogram Artysty

W 1973 ukończył Wydział Grafiki warszawskiej ASP. Uprawia malarstwo i grafikę, w której stosuje nowatorskie techniki. Jego prace graficzne były wielokrotnie nagradzane. Wystawiał wspólnie z artystami tworzącymi ruch„0 poprawę", a w drugiej połowie lat 70. współtworzył wraz z Łukaszem Korolkiewiczem i Ewą Kuryluk ugrupowanie „Śmietanka" W 1981 należał do tych, którzy bojkotowali oficjalne życie artystyczne, w drugiej połowie lat 80. w jego obrazach dominował motyw krzyża. W swym dorobku oprócz wystaw zbiorowych ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. dwie mono­graficzne wystawy w warszawskiej Zachęcie w 1997 i w 2007 roku). Przez rok (1982-83) pracował jako asystent na warszaw­skiej ASP. W 1991 roku wraz z żoną, Teresą Starzec założył Fun­dację Atelier. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i fo­tografią, a także edukacją artystyczną prowadząc wraz z żoną Teresą Starzec Atelier Foksal - Szkołę Rysunku i Malarstwa.

Drukuj