Jan Tarasin

Opis pracy

Obraz jest typową dla artysty kompozycją w poziomie, na którą składają się tytułowe „przedmioty" poukładane addytywnie w horyzontalne pasy, niczym w magazynie na półkach. Rozłożone systematycznie elementy-znaki cha­rakterystyczne dla plastycznego języka Tarasina. Elementy te często porównywano do liter tajemniczego alfabetu czy nut. Z drugiej strony artysta tytułując pracę „Narodziny przedmiotu"chciał pokreślić konkretność„przedmiotowość" i realność malowanych elementów. Malarstwo Jana Tarasi­na sytuuje się w pół drogi między abstrakcyjnym symbo­lem a fizyczną konkretnością. W pół drogi między abstrakcją a figuracją. Kompozycja poprzez jasne tło w kolorze zielon­kawej bieli, nawiązuje do monochromatycznych prac auto­ra, jednak zgromadzone w niej elementy są różnobarwne a niekiedy w żywych, soczystych barwach. Artysta umiejęt­nie harmonizuje tony między barwami żywymi a zgaszo­nymi, tak samo jak różnicuje namalowanie elementy: mały i większe, szczegółowe - składające się z wielu mniejszych detali, oraz większe, ogólniejsze, szeroko-płaszczyznowe. Przez to wszystko należy uznać pracę za wybitną, stanowią­cą kwintesencję dojrzałego stylu Tarasina.

Biogram Artysty
Drukuj