Stefan Gierowski

Opis pracy

Malarz zaczął malować obrazy abstrakcyjne w 1957 roku i wtedy też zaczął je tytułować po prostu "Obrazami" nada­jąc im kolejną numerację. Obrazy powstałe pod koniec lat 80. i na początku 90. oraz późniejsze, coraz częściej rozgry­wane są jednobarwnie, monochromatycznie. Prezentowa­ny obraz o numerze 612 z 1990 rozwiązany został w fiole­tach, które ewoluują cieniując od różowawej białości u góry obrazu co ciemnego fioletu z przebłyskami innych barw w pozostałej części minimalistycznej kompozycji. W dolnej części farba położona jest grubo, impastowo, wykorzystu­jąc element tektoniki - górna część obrazu jest lekka" dolna „ciężka".

Przewodnik audio [kliknij, aby odtworzyć]

Biogram Artysty
O Artyście
Drukuj