Jarosław Modzelewski

Opis pracy

Obraz powstał w latach 90.tych XX wieku, które jak sam ar­tysta zauważa, należały do jego najlepszego okresu w twór­czości, mimo iż w latach 80. współtworzył Gruppę, jedno z najważniejszych ugrupowań artystycznych II poł. XX wieku. W obrazie zauważa się charakterystyczne dla arty­sty budowanie formy poprzez upraszczanie, któ­re tworzy przywodzącą na myśl formę abstrakcyjną. Artysta działa znakiem, sugeruje realne kształty, które buduje za po­mocą precyzyjnie dobranego koloru. Kompozycja „Suszenie elementów kamiennych" to praca niemal monochromatycz­na. Skomplikowana forma budowana jest poprzez subtelną gradację odcieni czerwieni płynnie przechodzących w brązy. Tak płynne przechodzenie w ramach jednego koloru, w sub­telne tonacje pokazuje wybitny kunszt malarski artysty, któ­ry w pełni skrystalizował się w tej pracy. Kurczowe trzymanie się rzeczywistości zostało przefiltrowane przez wyobraźnię artysty, która, nie da się nie zauważyć, świadczy o inspiracji twórczością największego z kubistów Paula Cezanne’a, czy rodzimego Andrzeja Wróblewskiego. Sama tematyka staje się mniej istotna, liczy się kolor, światło, bryły na płaszczyźnie. Obraz jest jednym z najdoskonalszych przykładów twórczości artysty z II poł. lat 90. ubiegłego wieku. Posiada wszystkie istotne cechy jego prac, nazywanych obrazami-deklaracjami, pracami będącymi manifestami artystycznymi samymi w sobie. Są to zwykle dalekosiężne uproszczenia naszkicowanych postaci ludzkich, które wy­konują gesty i czynności wymienione w tytułach obrazów, najczęściej zestawione z płaskim, jednobarwnym tłem. Dodatkową wartość pracy podnosi technika wykonania obrazu. To jeden z serii ostatnich obrazów wykonanych w technice olejnej, ponieważ już rok później zarzuci ją na rzecz tempery.

Drukuj