Edward Dwurnik

Opis pracy

Praca jest przykładem cyklu „Błękitny"(cykl XX), który rozpo­czął artysta w latach 90. i jest związany ze zbliżaniem się ma­larza do sztuki abstrakcyjnej, nieprzedstawiającej. Artysta zachowuje jednak element przedstawieniowości poprzez odwołanie w obrazach do morskich fal czy tafli jeziora. Eks­ponuje możliwości szerokiego szybkiego, gestu malarskie­go i bogactwo kolorystycznych rozwiązań.

Biogram Artysty
O Artyście
Drukuj