Jan Gryka

Opis pracy

Obiekt/obraz ze sztucznych kwiatów powstał na plenerze „Kraina Rumianku: intermedialności natury”, który odbył się w Hołownie w 2014 roku, gdzie rumianek jest uprawiany na skalę przemysłową. Rejony Hołowna (Podlasie) to równinne pola i lasy ciągnące się po horyzont, natomiast kontekst historyczny i kulturowy to dramatyczne ścieranie się dwóch żywiołów: ukraińskiego i polskiego. Przekaz tego dramatu widoczny jest w pozostałościach z przeszłości, po jakich zostały tablice pamiątkowe, zdjęcia i dokumenty. Miejscowy zespół „Rumenok” kultywuje tradycje ludności unickiej zamieszkującej ten region od stuleci. Po dawnej cerkwi pozostał tylko plac i tablica pamiątkowa.

Od 2009 roku zacząłem tworzyć prace ze sztucznych kwiatów realizując kilka instalacji w przestrzeni publicznej i galeriach. Wykorzystałem je też w Hołownie. W moim przekonaniu jest to medium, które łączy obie tradycje: wschodnią i zachodnią. Stawianie sztucznych kwiatów na cmentarzach katolickich jak i prawosławnych czy unickich jest procederem znanym i rozpowszechnionym. Z kolei malarstwo sztalugowe jest domeną sztuki zachodniej, dlatego użyłem standardowego płótna używanego do malowania prac olejnych. Zabieg lingwistyczny zastosowany w tytule sugeruje próbę połączenia rozmaitych wątków w pewną całość. Kwiaty pol-ne odnoszą się do miejsca nasyconego kwiatami rumianku, kwiaty pol-skie odnoszą się do polskiej tradycji romantycznej i traumy związanej z drugą wojną światową, która tu zmieniła rzeczywistość. Z drugiej strony, kwiaty chiń-skie to powszechne i tanie medium, które pod różnymi postaciami zalewa światowy rynek.

Ponieważ dawniejsze narodowości i kultury reprezentuje zarośnięty chwastami plac po zburzonej cerkwi, mój obiekt/obraz jest strukturą złożoną wyłącznie z kolorowych kwiatów. Jest brakiem, brakiem IKONY. 

O Artyście
Drukuj